PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny -  mgr Agnieszka Skiba :


WTOREK

8.30 - 12.30

12.40-13.25  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

13.30-14.00  zajęcia rewalidacyjne,


ŚRODA

9.30 - 13.30

13.30 - 14.00  zajęcia rewalidacyjne,

14.15 - 15.00  zajęciakorekcyjno-kompensacyjne,


CZWARTEK

11.30 - 13.30

13.30 - 14.00  zajęcia rewalidacyjne,

14.30 - 15.15  koło "Mądra głowa",


PIĄTEK

8.30 - 11.30


Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga w sytuacji kiedy: mają problem i potrzebują pomocy lub rady, chcą porozmawiać z kimś życzliwym, są ofiarami lub świadkami przemocy albo agresji, bądź gdy naruszono ich prawa mają niepowodzenia szkolne lub mają problemy z nauką.

Rodzice mogą spodziewać się pomocy pedagoga w sytuacji, gdy ich dzieci; mają w trudności lub niepowodzenia w nauce, maja problem z zachowaniem, mają trudności w kontaktach z rówieśnikami.

Nauczyciele mogą oczekiwać od pedagoga: wsparcia w podejmowaniu działań profilaktycznych i wychowawczych, współpracy w diagnozowaniu środowiska rodzinnego ucznia, współpracy w rozpoznawaniu potencjalnych, możliwości lub ograniczeń ucznia, pomocy w rozpoznawaniu i diagnozowaniu przyczyn trudności w nauce lub zachowaniu ucznia, pomocy w analizowaniu opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia w działaniach mediacyjnych i kryzysowych.

 

mmmmm
orange
STR