PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny -  mgr Agnieszka Skiba


                                                    Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

Wtorek

 

8:30 – 13:30

13:30 – 14:10 zajęcia rewalidacyjne

14:20 – 15:05 Koło „Mądra głowa”

 

Środa

10:30 – 13:30

13:30 – 14:10 zajęcia rewalidacyjne

14:20 -  15:05 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. IV – VI

 

Czwartek

10:30 – 12:30

12:40 – 13:25 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. I - III

13:30 – 14:10 zajęcia rewalidacyjne

 Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga w sytuacji kiedy: mają problem i potrzebują pomocy lub rady, chcą porozmawiać z kimś życzliwym, są ofiarami lub świadkami przemocy albo agresji, bądź gdy naruszono ich prawa mają niepowodzenia szkolne lub mają problemy z nauką.

Rodzice mogą spodziewać się pomocy pedagoga w sytuacji, gdy ich dzieci; mają w trudności lub niepowodzenia w nauce, maja problem z zachowaniem, mają trudności w kontaktach z rówieśnikami.

Nauczyciele mogą oczekiwać od pedagoga: wsparcia w podejmowaniu działań profilaktycznych i wychowawczych, współpracy w diagnozowaniu środowiska rodzinnego ucznia, współpracy w rozpoznawaniu potencjalnych, możliwości lub ograniczeń ucznia, pomocy w rozpoznawaniu i diagnozowaniu przyczyn trudności w nauce lub zachowaniu ucznia, pomocy w analizowaniu opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia w działaniach mediacyjnych i kryzysowych.

 

orange
mmmmm
STR