PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą korzystac w ramach zajęć pozalekcyjnych z następujących propozycji

Zajęcia terapeutyczne o charakterze socjoterapeutycznym

Koło języka niemieckiego

Matematyka w szkole i w życiu dla zdolnych.

Koło polonistyczne

Koło dziennikarskie "StrachoUczniak"

Koło medialne "www..."

Koło plastyczne

Koło teatralne "Mała Scena"

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze "Klub Inteligenta"

SKS

Zajęcia wyrównawcze z matematyki IV-Vi

SKKT "Łaziki"

16. PCK

17. LOP

18. Strażnicy Szkolnej Ostoi Przyrody

19. Koło muzyczne

20. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

21. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

22. Zajęcia korekcyjne

 

STR
orange
mmmmm