PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą korzystac w ramach zajęć pozalekcyjnych z następujących propozycji :

1. Kaligrafia

2. Zajęcia terapeutyczne o charakterze socjoterapeutycznym

3. Koło języka niemieckiego

4. Matematyka w szkole i w życiu dla zdolnych.

5. Koło polonistyczne

6. Koło dziennikarskie "StrachoUczniak"

7. Koło medialne "www..."

8. Koło taneczne

9. Koło plastyczne

10. Koło teatralne "Mała Scena"

11. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze "Klub Inteligenta"

12. SKS

13. Klub InO czyli Imprezy na Orientację

14. Zajęcia wyrównawcze z matematyki IV-Vi

15. SKKT "Łaziki"

16. PCK

17. LOP

18. Strażnicy Szkolnej Ostoi Przyrody

19. Koło muzyczne

20. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

21. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

22. Zajęcia korekcyjne

23. Ortograffiti

 

orange
mmmmm
STR