PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".::SZKOŁA POSIADA CERTYFIKAT "SZKOŁY NIEPODLEGOLEJ"

Logopeda

Logopeda szkolny zajmuje się wykrywaniem i usuwaniem zaburzeń mowy, wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy, doskonaleniem mowy już ukształtowanej oraz usprawnianiem techniki czytania i pisania.

Zajęcia z uczniami zakwalifikowanymi do terapii odbywają się w ustalonych godzinach.

Szkolnym logopedą jest mgr Ewelina Zdunek.

Godziny pracy logopedy szkolnego w roku szkolnym 2019/2020:

wtorek 10.00-10.45 oddziały przedszkolne

            12.55-13.40 klasy starsze

środa   12.00-15.10 klasy starsze  (12.00-12.45 oddziały przedszkolne)


 

 

 


 

                                            

                                             

 

STRACHUCZNIAKI
fio