PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".::SZKOŁA POSIADA CERTYFIKAT "SZKOŁY NIEPODLEGOLEJ"

Historia szkoły

 

Rok 1945, wrzesień - powstaje Publiczna Szkoła Powszechna w Czarsku (z języka  niem. Zarzig), obecnie Strachocin, otrzymuje status szkoły jednoklasowej, kierownikiem placówki na rok zostaje Pan Stanisław Kałucki.

Od roku 1946r. na dwa lata placówkę przejmuje p. Aniela Szczęsna.

Od roku szkolnego 1948/1949 do roku 1951/52 kierownikiem zostaje Pani Maria Downarowicz .

W roku 1952r. placówkę Szkoły Podstawowej obejmuje Pan Stanisław Janicki , który swoją funkcję sprawował do roku 1985r, odchodząc jako dyrektor na zasłużoną emeryturę.

Od roku 1952 szkoła nabiera tempa rozwoju, zwiększa się liczbę klas o klasę piątą. W tym samym czasie zostaje przyjęta do pracy nauczycielka pani Janina Rosół. Po jej dwuletnim okresie pracy jej następczynią zostaje Józefa Osowska.

W roku 1956 utworzono jeszcze jedną klase - klasę szóstą.

Grono pedagogiczne powiększa się o kolejną nauczycielkę Panią Genowefę Galas (późn. Szmit), ze specjalnością w-f, śpiew, nauczanie początkowe, która  pracowała do emerytury tj. do roku 1986.

Od 1957 roku szkole przysługuje status szkoły siedmioklasowej, rozpoczął pracę kolejny nauczyciel pan Stefan Byczyk jako nauczyciel historii i matematyki.

Na miejsce Pani Osowskiej zostaje zatrudniony Michał Wojcielonek.

Do nauczania religii zostaje powołany ks. Zygmunt Kostecki, w latach następnych Adam Nowaczyk.

Rok szkolny 1964/1965 rozpoczął się w nowym budynku, w którym nauka odbywa się do dziś.

Od  1965 szkoła otrzymuje status szkoły ośmioklasowej.

W tym okresie powiększa się grono pedagogiczne. Zostaje zatrudniona Pani Rozalia Skiba i Józef Brajewski., a w roku 1967  p. Teresa Hertmanowska (późn. Kowalik). W późniejszym okresie do pracy zostają zatrudni młodzi nauczyciele, absolwenci tutejszej szkoły: Czesława Skowron, Iwona Kwiecińska, Katarzyna Byczyk, Dorota Kołcz, Elżbieta Semczak.

 

W kolejnych latach funkcję dyrektora sprawowali :

Bogdan Żankowski

Iwona Kwiecińska

Antoni Guzik

Katarzyna Byczyk

Teresa Marud

Aleksandra Griszkienas

Od roku szkolnego 2011/12 obowiązki dyrektora objęła Pani Elżbieta Semczak-Kaczmarek.

                                                                                                                          

 

 

                                                                 

STRACHUCZNIAKI
fio