PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!

Park "Ostoja Przyrody"

 Park „OSTOJA PRZYRODY"

Znajduje się na terenie Gminy Stargard Szczeciński. Początki tworzenia ogrodu sięgają 2000 roku, kiedy to grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Strachocinie zainteresowała się przylegającym do terenu szkoły nieużytkiem i rozpoczęła tworzenie ogrodu. Ogród otrzymał I nagrodę w konkursie wojewódzkim na Najpiękniejszą Ostoję Przyrody. Pierwotna nazwa ogrodu  to „Stumilowy Las”. Niestety  ciągłe kradzieże nasadzeń i akty wandalizmu przyczyniły się do zdewastowania tego miejsca.

                                             Dzięki współpracy i zaangażowaniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Nad Jeziorami”  w Tychowie, Szkoły Podstawowej w Strachocinie i mieszkańców okolicznych wiosek, w roku 2014 arboretum na nowo odzyskuje swój dawny blask. Stowarzyszenie przy wsparciu Szkoły  w listopadzie 2013 roku pozyskało środki z „małych projektów” na reaktywację ostoi w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, w wysokości 24 956,13 zł. W powstanie projektu zaangażowały się szczególnie Panie: Elżbieta Semczak-Kaczmarek – Dyrektor Szkoły, Marta Jaroszek-Małecka, nauczyciel przyrody i Sylwia Wiecha Sołtys wsi Strachocin.

                                             Wiosną ruszyły prace porządkowe i pielęgnacyjne przy udziale społeczności lokalnej. Środki finansowe przeznaczono na wzbogacenie bazy gatunkowej ogrodu, wyposażenie rekreacyjno-turystyczne: wiatę z ławostołami, ławki parkowe i siedziskowe wokół paleniska. Ponadto zakupiono sprzęt niezbędny do pielęgnacji ogrodu. W celu utrzymania w czystości ogrodu  pamiętano również o koszach i pojemnikach do segregowania śmieci. Całość ogrodu zaplanowano tak, by każdy mógł tu przystanąć na odpoczynek, wsłuchać się w śpiew ptaków i mile spędzić czas.

                                             O walorach ogrodu informować na wejściu będą tablice – mało kto wie, że tuż przy ostoi biegnie pieszy szlak czerwony, który powstał w 1957 roku w trzechsetną rocznicę wydarzeń, nazwany imieniem Hetmana Stefana Czarnieckiego. Jak historia głosi… W czasie Wojny Trzydziestoletniej, jesienią 1657 roku Jan II Kazimierz wysłał pięć tysięcy polskich żołnierzy pod wodzą Stefana Czarnieckiego na Pomorze Szwedzkie – dzisiejsze Pomorze Zachodnie. W pierwszych dniach listopada 1657 oddziały Stefana Czarnieckiego znalazły się w okolicach Stargardu. Wspierały duńską batalię przeciw Szwedom. Hetman stacjonował na zamku Borcków w Pęzinie. Prowadzi przez 62,5 km ze Stargardu Szczecińskiego do Recza.

                                             Ogród zajmuje powierzchnię 0,41ha. Dziś arboretum jest kolekcją ponad 80 gatunków drzew i krzewów krajowych oraz zagranicznych typu parkowego. Ta żywa pracownia przyrody wzbogaca bazę edukacyjną pobliskiej szkoły. Dla społeczności lokalnej staje się  miejscem rekreacji i wypoczynku.

 

 

 

STR
mmmmm
orange