PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".

Park "Ostoja Przyrody"

 Park „OSTOJA PRZYRODY"

Znajduje się na terenie Gminy Stargard Szczeciński. Początki tworzenia ogrodu sięgają 2000 roku, kiedy to grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Strachocinie zainteresowała się przylegającym do terenu szkoły nieużytkiem i rozpoczęła tworzenie ogrodu. Ogród otrzymał I nagrodę w konkursie wojewódzkim na Najpiękniejszą Ostoję Przyrody. Pierwotna nazwa ogrodu  to „Stumilowy Las”. Niestety  ciągłe kradzieże nasadzeń i akty wandalizmu przyczyniły się do zdewastowania tego miejsca.

                                             Dzięki współpracy i zaangażowaniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Nad Jeziorami”  w Tychowie, Szkoły Podstawowej w Strachocinie i mieszkańców okolicznych wiosek, w roku 2014 arboretum na nowo odzyskuje swój dawny blask. Stowarzyszenie przy wsparciu Szkoły  w listopadzie 2013 roku pozyskało środki z „małych projektów” na reaktywację ostoi w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, w wysokości 24 956,13 zł. W powstanie projektu zaangażowały się szczególnie Panie: Elżbieta Semczak-Kaczmarek – Dyrektor Szkoły, Marta Jaroszek-Małecka, nauczyciel przyrody i Sylwia Wiecha Sołtys wsi Strachocin.

                                             Wiosną ruszyły prace porządkowe i pielęgnacyjne przy udziale społeczności lokalnej. Środki finansowe przeznaczono na wzbogacenie bazy gatunkowej ogrodu, wyposażenie rekreacyjno-turystyczne: wiatę z ławostołami, ławki parkowe i siedziskowe wokół paleniska. Ponadto zakupiono sprzęt niezbędny do pielęgnacji ogrodu. W celu utrzymania w czystości ogrodu  pamiętano również o koszach i pojemnikach do segregowania śmieci. Całość ogrodu zaplanowano tak, by każdy mógł tu przystanąć na odpoczynek, wsłuchać się w śpiew ptaków i mile spędzić czas.

                                             O walorach ogrodu informować na wejściu będą tablice – mało kto wie, że tuż przy ostoi biegnie pieszy szlak czerwony, który powstał w 1957 roku w trzechsetną rocznicę wydarzeń, nazwany imieniem Hetmana Stefana Czarnieckiego. Jak historia głosi… W czasie Wojny Trzydziestoletniej, jesienią 1657 roku Jan II Kazimierz wysłał pięć tysięcy polskich żołnierzy pod wodzą Stefana Czarnieckiego na Pomorze Szwedzkie – dzisiejsze Pomorze Zachodnie. W pierwszych dniach listopada 1657 oddziały Stefana Czarnieckiego znalazły się w okolicach Stargardu. Wspierały duńską batalię przeciw Szwedom. Hetman stacjonował na zamku Borcków w Pęzinie. Prowadzi przez 62,5 km ze Stargardu Szczecińskiego do Recza.

                                             Ogród zajmuje powierzchnię 0,41ha. Dziś arboretum jest kolekcją ponad 80 gatunków drzew i krzewów krajowych oraz zagranicznych typu parkowego. Ta żywa pracownia przyrody wzbogaca bazę edukacyjną pobliskiej szkoły. Dla społeczności lokalnej staje się  miejscem rekreacji i wypoczynku.

 

 

 

mmmmm
orange
STR