PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".

Świetlica

Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 :

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 8.00 i po zakończeniu zajęć (również dla dzieci z grupy 0B i OA, którzy przebywają w świetlicy w siedzibie szkoly)

Dla grupy najmłodszej 0B świetlica mieści się w świetlicy wiejskiej i czynna jest od godz. 6.30 - 8.30  ( tam też maja zajecia edukacyjne). Po zajęciach dzieci nie odebrane są odprowadzane do szkoły i korzystają ze świetlicy szkolne szkole.

Uczniowie korzystający ze świetlicy sa podzieleni na dwie grupy  młodsza i starsza.

Mają zapewnioną opiekę i pomoc nauczyciela dyżurującego. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z pomocy w odrabianiu lekcji, przygotowują się do zajęć na następny dzień.

Korzystają z różnych źródeł informacji - internet, słowniki, leksykony, atlasy. Uczestniczą w zajęciach plastyczno-technicznych. Najmłodsi uczniowie w ramach akcji propagującej czytelnictwo mają możliwość wysłuchania bajek czytanych przez nauczyciela. Przy sprzyjającej pogodzie korzystają ze spacerów i zabawach na świeżym powietrzu.

Opiekunowie świetlicy :

Elżbieta Semczak-Kaczmarek

Marta Jaroszek-Małecka

Barbara Świadek

Iwona Kwiecińska

Natalia

 

  

                                                 

  •  

orange
mmmmm
STR
fio