PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".

Świetlica

Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 :

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach .

Dla grupy najmłodszej 0B świetlica mieści się w świetlicy wiejskiej i czynna jest od godz.  ( tam też maja zajecia edukacyjne). Po zajęciach dzieci nie odebrane są odprowadzane do szkoły i korzystają ze świetlicy szkolnej.

Uczniowie korzystający ze świetlicy sa podzieleni na dwie grupy  młodsza i starsza.

Mają zapewnioną opiekę i pomoc nauczyciela dyżurującego. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z pomocy w odrabianiu lekcji, przygotowują się do zajęć na następny dzień.

Korzystają z różnych źródeł informacji - internet, słowniki, leksykony, atlasy. Uczestniczą w zajęciach plastyczno-technicznych. Najmłodsi uczniowie w ramach akcji propagującej czytelnictwo mają możliwość wysłuchania bajek czytanych przez nauczyciela. Przy sprzyjającej pogodzie korzystają ze spacerów i zabawach na świeżym powietrzu.

Opiekunowie świetlicy :

 

 

  

                                                 

  •  

orange
STR
mmmmm