PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!

Świetlica

Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 :

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00.

Dla grupy najmłodszej 0B świetlica mieści się w świetlicy wiejskiej i czynna jest od godz. 7 ( tam też maja zajecia edukacyjne). Po zajęciach dzieci nie odebrane są odprowadzane do szkoły i korzystają ze świetlicy szkolnej.

Uczniowie korzystający ze świetlicy sa podzieleni na dwie grupy  młodsza i starsza.

Mają zapewnioną opiekę i pomoc nauczyciela dyżurującego. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z pomocy w odrabianiu lekcji, przygotowują się do zajęć na następny dzień.

Korzystają z różnych źródeł informacji - internet, słowniki, leksykony, atlasy. Uczestniczą w zajęciach plastyczno-technicznych. Najmłodsi uczniowie w ramach akcji propagującej czytelnictwo mają możliwość wysłuchania bajek czytanych przez nauczyciela. Przy sprzyjającej pogodzie korzystają ze spacerów i zabawach na świeżym powietrzu.

Opiekunowie świetlicy :

mgr Barbara Drozd

mgr Marta Jaroszek-Małecka

mgr Małgorzata Stawecka  

mgr Dorota Kołcz-Jędrzejewska

mgr Jolanta Kłoczko

  

                                                 

  •  

STR
orange
mmmmm