PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".::SZKOŁA POSIADA CERTYFIKAT "SZKOŁY NIEPODLEGOLEJ"

PCK

" Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie ". ( Kard.Stefan Wyszyński )

Opiekunem szkolnego koła PCK jest Pani Jolanta Kłoczko. Do zadań szkolnego koła PCK należy : pomoc potrzebującym, propagowanie zdrowego stylu życia. Koło organizuje zbiórkę darów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Członkowie koła propaguja akcję "Góra Grosza". W ramach akcji przeciwdziałaniu HIV organizują pogadanki , prelekcje i przygotowują okolicznościowy apel.

STRACHUCZNIAKI
fio