PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".::SZKOŁA POSIADA CERTYFIKAT "SZKOŁY NIEPODLEGOLEJ"

WOLONTARIAT SZKOLNY

Postanowienia ogólne

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolne koło wolontariatu skierowane jest do uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

W roku szkolnym 2018/2019 do Szkolnego Koła Wolontariatu zgłosiło się osiemnaście osób zarówno z klas młodszych jak i starszych.

Opiekunem i koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu jest Pani Anna Kubiak, wychowawczyni klasy pierwszej.

W roku szkolnym 2019/2020 opiekunem i koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu jest Pani Marta Hoffmann - wychowawczyni klasy 2.

STRACHUCZNIAKI
fio