PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".::SZKOŁA POSIADA CERTYFIKAT "SZKOŁY NIEPODLEGOLEJ"

FIO. Projekt "Most ku Przyszlości" Stowarzyszenie "Grzędzice-Jutra"

"Most ku przyszłości"

 

 

Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra” podpisało umowę z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację projektu pn.”Most ku przyszłości”.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Stargard. Partnerem projektu jest Gmina Stargard oraz grupa wolontariuszy w tym dyrektorzy szkół, nauczyciele, sołtysi, gdyż celem projektu jest zwiększenie zaangażowania i i aktywizacja różnych partnerów współpracujących z najmłodszymi mieszkańcami z obszaru gminy. Projekt będzie realizowany do czerwca 2019 roku.

Jednym z punktów projektu jest organizacja po raz pierwszy na terenie Gminy Stargard bezpłatnych półkolonii w dniach od 06 sierpnia do 20 sierpnia 2018 r w sześciu gminnych miejscowościach. Celem półkolonii jest: integracja, nawiązanie przyjaźni, pokazywanie ciekawych form spędzania wolnego czasu, wspólne gry i zabawy, wyjazdy, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, rozwijanie własnych zainteresowań. W programie półkolonii między innymi będą zajęcia rekreacyjno - sportowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, zajęcia czytelnicze, praca w grupach, wycieczka nad morze. Wychowawcami półkolonii są czynni zawodowo nauczyciele, przewidziano ciepły posiłek dla uczestników.

STRACHUCZNIAKI
fio