PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".::SZKOŁA POSIADA CERTYFIKAT "SZKOŁY NIEPODLEGOLEJ"

LOP

 

SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

Działania koła mają  na celu rozpowszechnienie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie. To praktyczna lekcja przyrody, uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobytej w sali lekcyjnej. Zajęcia kształtują postawę badawczą i proekologiczną wśród dzieci. Uczniowie klas IV-VI doskonalą umiejętności rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, rozróżniania różnych typów lasów, definiowania zjawisk ekologicznych tj. eutrofizacja, sukcesja, bioróżnorodność. Poznają obszar „Natura 2000” -  region, w którym mieszkają.

Poprzez liczne akcje i rajdy przyrodnicze aktywizujemy i integrujemy lokalną społeczność, rozwijamy pasje przyrodnicze.  Akcje „Podaj łapę”, „Pomóżmy kasztanowcom”, „Odkręć się na świat” oraz turniej ekologiczny „Leśne potyczki” na stałe wpiszą się w kalendarz imprez szkolnych…

Dbamy również o otaczające nas środowisko, członkowie SK LOP systematycznie sprzątają park przyszkolny „Ostoję” i przyległe tereny leśne, sadzimy drzewa, zimą dokarmiamy zwierzynę leśną.

Opiekunem SK LOP jest Pani Marta Jaroszek-Małecka.


Działalność LOP

STRACHUCZNIAKI
fio