PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".

Program " Szkoła ucząca się ".

Ocenianie kształtujące w Szkole uczącej się to kompleksowy program wspierający jakość nauczania i uczenia się w szkole. Nasza szkoła przystapila do realizacji tego programu. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji I modułu i staramy się o tytul " Szkoły uczącej się". W praktyce stosujemy założenia tego programu.

Program koncentruje się na wprowadzeniu do szkoły oceniania kształtującego odgrywającego centralną rolę w procesie nauczania-uczenia się.

Informacje uzyskane dzięki OK pozwalają nauczycielowi modyfikować dalsze nauczanie i przekazywać uczniom informację zwrotną pomagającą się uczyć.

Wejście do programu to pierwszy krok na drodze do uzyskania Tytułu Szkoły uczącej się – certyfikatu jakości wdrażania oceniania kształtującego.

Jak pracuje nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące?
Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia, ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co przy ocenie będzie brał pod uwagę, rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej, buduje atmosferę uczenia się, pracując i z uczniami i z rodzicami, potrafi formułować pytania kluczowe, potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję, stosuje efektywną informację zwrotną, wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.
Z ostatniej chwili :
Centrum Edukacji Obywatelskiej naszej szkole przyznało Dyplom za ukończenie I modułu  " Ocenianie kształtujące - teoria i praktyka w programie Szkoła ucząca się - ocenianie kształtujące "
W roku szkolnym 2012/2013 szkoła przystąpiła i realizuje II etap. W roku szkolnym 2013/2014 jest w takcie realizacji SUS.
 
 
mmmmm
STR
orange