PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!

Kadra

Elżbieta Semczak-Kaczmarek

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Absolwentka tutejszej szkoły – rocznik 1988.
Ponownie związała się ze szkołą w 1994 roku, kiedy podjęła pracę nauczyciela wychowania przedszkolnego po ukończeniu Studium Nauczycielskiego o specjalności wychowanie przedszkolne w cyklu 6-letnim w ZSZ nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.
Absolwentka...

Dorota Kołcz - Jędrzejewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Koszalinie, kierunek oligofrenopedagogika z rewalidacją osób niepełnosprawnych oraz Studium Prawa Europejskiego- Program "Radosna...

Marta Rembas

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych "Nowoczesne Technologie Informacyjne". Ponadto ukończony Kurs Języka Niemieckiego z metodyką w klasach młodszych oraz Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. Wychowawczyni klasy I.

Iwona Kwiecińska

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Wydział Humanistyczny, filologia rosyjska.
Certyfikat Języka Niemieckiego (ZMP) w Goethe -Institut.
Absolwentka Akademii Bydgoskiej, Wydział Humanistyczny, filologia języka niemieckiego.
Nauczycielka języka niemieckiego.

Jolanta Kłoczko

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna, Wydział Humanistyczny. Kurs komputerowy - 60 godzinny, kurs doradztwa zawodowego. Opiekun szkolnego koła PCK.Wychowawczyni klasy III.

Teresa Gryczkowska

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku nauki o rodzinie oraz Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Nauczycielka religii i wychowania do życia w rodzinie.

Katarzyna Żyła

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka :
- Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wydział Pedagogiczny, studia wyższe zawodowe, kierunek pedagogika resocjalizacyjna,
- Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wydział Pedagogiczny, studia wyższe magisterskie uzupełniające, kierunek pedagogika ogólna,
- Uniwersytetu...

Eliza Krupa

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Absolwentka: Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydział Nauk o Wychowaniu w Warszawie, Instytut Pedagogiki w Szczecinie, specjalność: doradztwo społeczne oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, specjalność: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza.
Absolwentka...

Ewelina Zdunek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny, kierunek filologia polska.
Studia Podyplomowe - logopedia.
Nauczycielka języka polskiego w klasach 4-8.
Wychowawczyni klasy VI.

Marta Jaroszek-Małecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku biologia oraz Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Chemii na Politechnice Szczecińskiej. Nauczyciel przyrody, fizyki,chemii i biologia. Opiekun koła "Liga Ochrony Przyrody". Wychowawczyni klasy VI. Wychowawczyni na świetlicy szkolnej.

Aleksandra Griszkienas

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, kierunek Wychowanie Muzyczne. W 1997 r ukończyła Studia Podyplomowe Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Berliński Instytut Miltona Ericssona w zakresie Terapii Neurolingwistycznego Programowania kończący się...

Małgorzata Stawecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Ukończyła Studia Podyplomowe :
- Nauczanie Przyrody,
- Matematyka z Informatyka
Nauczycielka matematyki w klasach IV-VIII, wychowawczyni na świetlicy szkolnej. Wychowawczyni klasy VII.


Marzena Kacperska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Wychowawczyni grupy OA.

Milena Strefner

Funkcja: Psycholog

Magdalena Kumor

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczycielka języka angielskiego i geografii. Wychowawczyni klasy IV.

Agnieszka Skiba

Funkcja: Pedagog

Od roku szkolnego 2017/2018 pełni funkcje pedagoga szkolnego.
Jest Absolwentką :
1.Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, kierunek pedagogika, specjalność doradztwo społeczne,
2.Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych, kierunek diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami...

Anna Kubiak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Od roku szkolnego 2017/2018 pracuje w naszej szkole jako wychowawczyni świetlicy szkolnej.
Jest Absolwentką :
1.Uniwersytetu Szczecińskiego,Wydział Humanistyczny, studia magisterskie, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
2.Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie,kierunek...

Sławomir Nowicki

Funkcja: Nauczyciel

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzi zajęcia z plastyki.

Joanna Markiewicz

Funkcja: Administracja

Pani Joanna od września 2017 pracuje w naszej szkole jako sekretarka.

Aleksandra Hackiewicz

Funkcja: Logopeda

Od września 2017 pracuje w naszej szkole jako logopeda.
orange
mmmmm
STR