PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!

Kadra

Elżbieta Semczak-Kaczmarek

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Absolwentka tutejszej szkoły – rocznik 1988.
Ponownie związała się ze szkołą w 1994 roku, kiedy podjęła pracę nauczyciela wychowania przedszkolnego po ukończeniu Studium Nauczycielskiego o specjalności wychowanie przedszkolne w cyklu 6-letnim w ZSZ nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.
Absolwentka...

Dorota Kołcz - Jędrzejewska

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Koszalinie, kierunek oligofrenopedagogika z rewalidacją osób niepełnosprawnych oraz Studium Prawa Europejskiego- Program "Radosna...

Marta Rembas

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych "Nowoczesne Technologie Informacyjne". Ponadto ukończony Kurs Języka Niemieckiego z metodyką w klasach młodszych oraz Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. Wychowawczyni grupy OA.

Iwona Kwiecińska

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Wydział Humanistyczny, filologia rosyjska.
Certyfikat Języka Niemieckiego (ZMP) w Goethe -Institut.
Absolwentka Akademii Bydgoskiej, Wydział Humanistyczny, filologia języka niemieckiego.
Nauczycielka języka niemieckiego.

Jolanta Kłoczko

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna, Wydział Humanistyczny. Kurs komputerowy - 60 godzinny, kurs doradztwa zawodowego. Opiekun szkolnego koła PCK.Wychowawczyni klasy II.

Teresa Gryczkowska

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku nauki o rodzinie oraz Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Nauczycielka religii i przygotowania do życia w rodzinie.

Katarzyna Żyła

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel

Absolwentka :
- Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wydział Pedagogiczny, studia wyższe zawodowe, kierunek pedagogika resocjalizacyjna,
- Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wydział Pedagogiczny, studia wyższe magisterskie uzupełniające, kierunek pedagogika ogólna,
- Uniwersytetu...

Eliza Krupa

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka: Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydział Nauk o Wychowaniu w Warszawie, Instytut Pedagogiki w Szczecinie, specjalność: doradztwo społeczne oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, specjalność: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza.
Absolwentka...

Ewelina Zdunek

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny, kierunek filologia polska. Nauczycielka języka polskiego w klasach 4-6,logopeda szkolny.

Marta Jaroszek-Małecka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku biologia oraz Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Chemii na Politechnice Szczecińskiej. Nauczyciel przyrody, opiekun koła "Liga Ochrony Przyrody". Wychowawczyni klasy VI. Wychowawczyni na świetlicy szkolnej.

Aleksandra Griszkienas

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, kierunek Wychowanie Muzyczne. W 1997 r ukończyła Studia Podyplomowe Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Berliński Instytut Miltona Ericssona w zakresie Terapii Neurolingwistycznego Programowania kończący się...

Małgorzata Stawecka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Ukończyła Studia Podyplomowe :
- Nauczanie Przyrody,
- Matematyka z Informatyka
Nauczycielka matematyki w klasach IV-VI, wychowawczyni na świetlicy szkolnej. Wychowawczyni klasy VI.


Marzena Kacperska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Wychowawczyni klasy III.

Milena Strefner

Funkcja: Psycholog

Magdalena Kumor

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka języka angielskiego
orange
mmmmm
STR