PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Wypoczywajcie bezpiecznie! Do zobaczenia 1 września!

Kadra

Elżbieta Semczak-Kaczmarek

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Absolwentka tutejszej szkoły – rocznik 1988.
Ponownie związała się ze szkołą w 1994 roku, kiedy podjęła pracę nauczyciela wychowania przedszkolnego po ukończeniu Studium Nauczycielskiego o specjalności wychowanie przedszkolne w cyklu 6-letnim w ZSZ nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.
Absolwentka...

Dorota Kołcz - Jędrzejewska

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Koszalinie, kierunek oligofrenopedagogika z rewalidacją osób niepełnosprawnych oraz Studium Prawa Europejskiego- Program "Radosna...

Marta Rembas

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych "Nowoczesne Technologie Informacyjne". Ponadto ukończony Kurs Języka Niemieckiego z metodyką w klasach młodszych oraz Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. Wychowawczyni klasy I.

Iwona Kwiecińska

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Wydział Humanistyczny, filologia rosyjska.
Certyfikat Języka Niemieckiego (ZMP) w Goethe -Institut.
Absolwentka Akademii Bydgoskiej, Wydział Humanistyczny, filologia języka niemieckiego.
Nauczycielka języka niemieckiego, wychowawczyni...

Jolanta Kłoczko

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna, Wydział Humanistyczny. Kurs komputrowy - 60 godzinny, kurs doradztwa zawodowego. Opiekun szkolnego koła PCK. Wychowawczyni klasy III.

Teresa Gryczkowska

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku nauki o rodzinie oraz Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Nauczycielka religii i przygotowania do życia w rodzinie.

Katarzyna Żyła

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel

Absolwentka :
- Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wydział Pedagogiczny, studia wyższe zawodowe, kierunek pedagogika resocjalizacyjna,
- Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wydział Pedagogiczny, studia wyższe magisterskie uzupełniające, kierunek pedagogika ogólna,
- Uniwersytetu...

Danuta Świątek

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Wydziału Zootechnicznego na Akademii Rolniczej w Krakowie.
Ukończone studia podyplomowe:
- CDiDN Szczecin - Studium Pedagogiczne
- CDiDN Szczecin - Kurs Kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki
- Uniwersytet Szczeciński Szczecin - Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
-...

Eliza Krupa

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka: Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydział Nauk o Wychowaniu w Warszawie, Instytut Pedagogiki w Szczecinie, specjalność: doradztwo społeczne oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, specjalność: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza.
Absolwentka...

Ewelina Zdunek

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny, kierunek filologia polska. Nauczycielka języka polskiego w klasach 4-6, wychowawczyni klasy VI.

Marta Jaroszek-Małecka

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku biologia oraz Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Chemii na Politechnice Szczecińskiej. Nauczyciel przyrody, opiekun koła "Liga Ochrony Przyrody". Wychowawczyni klasy IV. Opiekunka na świetlicy szkolnej.

Joanna Nowak-Górska

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogika Penitencjarna.
Absolwentka Politechniki Koszalińskiej, Filologia Angielska.
Absolwentka English Second Language School Hamilton, Canada.
Nauczycielka języka angielskiego.

Aleksandra Griszkienas

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, kierunek Wychowanie Muzyczne. W 1997 r ukończyła Studia Podyplomowe Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Berliński Instytut Miltona Ericssona w zakresie Terapii Neurolingwistycznego Programowania kończący się...

Małgorzata Stawecka

Funkcja: Nauczyciel

Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Ukończyła Studia Podyplomowe :
- Nauczanie Przyrody,
- Matematyka z Informatyka
Nauczycielka matematyki w klasach IV-VI, wychowawczyni świetlicy, opiekunka Samorządu Uczniowskiego.


Małgorzata Brudnicka

Funkcja: Nauczyciel

Prowadzi zajęcia logopedyczne.

Marzena Kacperska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczycielka wychowania przedszkolnego.
Wychowawczyni grupy przedszkolnej 5-6 latków.

Magdalena Marzec

Funkcja: Nauczyciel

Nauczycielka wychowania przedszkolnego. Wychowawczyni grupy 4 latków.

Milena Strefner

Funkcja: Psycholog