PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".

Kadra

Agnieszka Skiba

Funkcje: Pedagog

Od roku szkolnego 2017/2018 pełni funkcje pedagoga szkolnego.
Jest Absolwentką :
1.Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, kierunek pedagogika, specjalność doradztwo społeczne,
2.Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych, kierunek diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii oraz kierunek oligofrenopedagogika i rewalidacja osób upośledzonych.
3.Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, kierunek pedagogika, specjalność psychopedagogika,
Prowadzi w naszej szkole zajęcia korekcyjne i rewalidacyjne.

mmmmm
STR
orange