PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".::23 maja 2018 (środa) w godz.14-15 - echo zebrania z Rodzicami. Zapraszamy

Kadra

Agnieszka Skiba

Funkcje: Pedagog

Przedmioty: koło "Mądra głowa", zajęcia kompesacyjno- korekcyjne

Od roku szkolnego 2017/2018 pełni funkcje pedagoga szkolnego.
Jest Absolwentką :
1.Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, kierunek pedagogika, specjalność doradztwo społeczne,
2.Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych, kierunek diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii oraz kierunek oligofrenopedagogika i rewalidacja osób upośledzonych.
3.Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, kierunek pedagogika, specjalność psychopedagogika,
Prowadzi w naszej szkole zajęcia korekcyjne i rewalidacyjne.

mmmmm
orange
STR