PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!

Kadra

Teresa Gryczkowska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: religia, wychowanie do życia w rodzinie

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku nauki o rodzinie oraz Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Nauczycielka religii i wychowania do życia w rodzinie.

orange
STR
mmmmm