PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!

Kadra

Ewelina Zdunek

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: język polski, godzina z wychowawcą, koło polonistyczne, gramatyka i ortografia, zajęcia logopedyczne, zaj.wyr.z języka polskiego, polski bez tajemnic - zaj. dod., zajęcia logopedyczne, przygotowanie do sprawdzianu

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny, kierunek filologia polska. Nauczycielka języka polskiego w klasach 4-6,logopeda szkolny.

orange
mmmmm
STR