PAMIĘTAJMY: JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!::Zapraszamy do przeglądania zakładki "Galeria".

Kadra

Aleksandra Griszkienas

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: informatyka, muzyka, technika

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, kierunek Wychowanie Muzyczne. W 1997 r ukończyła Studia Podyplomowe Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Berliński Instytut Miltona Ericssona w zakresie Terapii Neurolingwistycznego Programowania kończący się międzynarodowym certyfikatem. Studia podyplomowe na Politechnice Szczecińskiej w zakresie Informatyki.
Na Akademii Rolniczej w Szczecinie ukończyła kurs kwalifikacyjny Zarządzania w Oświacie. Następnie ukończyła Studia Podyplomowe w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. W 2009 r. ukończyła Akademię Pomorską na kierunku Muzykoterapii. W 2011 r. ukończyła Politechnikę Poznańską na kierunku Technika z Wychowaniem Komunikacyjnym.Nauczycielka muzyki,informatyki,zajęć technicznych. Wychowawczyni na świetlicy szkolnej. Opiekunka biblioteki szkolnej.

STR
mmmmm
orange